logo
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "KARLIK"______

w Czerwionace-Leszczynach_________

 

 

Projekt
 „Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Chopina 2, ul. Chopina 4 oraz Tetmajera 4 położonych w Czerwionce-Leszczynach”
o wartości 1 239 767,58* PLN został zrealizowany w roku 2013
przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach
WFOSiGW

 

Licytacje komornicze mieszkań

 

Poniżej przedstawiamy listę mieszkań w zasobach spółdzielni, które zostaną zlicytowane przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Rybniku:


Lp Adres Powierzchnia Cena Data licytacji Szczegóły
1 Broniewskiego 5d/2 55,26m2 84 000zł 18.07.2014 r. szczegóły
2 3 Maja 17b/2/4 51,80m2 83,333zł 01.08.2014 r. szczegóły


Dobra Spółdzielnia 2014

 Dobra spoldzielnia W marcu 2014 nasza spółdzielnia została otrzymała  tytułu "Dobra Spółdzielnia 2014". Więcej informacji już wkrótce.
 Nominacja  "Dobra Spółdzielnia 2014":

 

Dobra Spółdzielnia 2013

 Dobra Spoldzielnia godlo 2013 acc

Poniżej treść  listu gratulacyjnego:

 

Niezwykle miło mi potwierdzić fakt i raz jeszcze pogratulować zdobycia przez Spółdzielnię Mieszkaniową "KARLIK" w Czerwionce-Leszczynach tytułu DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2013. Proszę również o przekazanie gratulacji na ręce Zarządu i wszystkich pracowników Spółdzielni – myślę, że każdy dołożył cegiełkę do tego sukcesu.

Zasadniczym celem Programu jest wyłonienie wąskiego grona najlepszych w naszym kraju spółdzielni mieszkaniowych. Poprzez pokazanie "spółdzielczych liderów" chcemy wzmocnić wizerunek polskiej spółdzielczości mieszkaniowej i komunikować naszym czytelnikom zasadnicze idee przyświecające potężnemu, polskiemu ruchowi spółdzielczemu. Program ma za zadanie upowszechniać, a także propagować właściwe wzorce, modele oraz strategie funkcjonowania spółdzielni i sprawne zarządzanie przez nie zasobami mieszkaniowymi - Państwo w tę ideę doskonale się wpisujecie, czego dowodem są osiągane przez Spółdzielnię wyniki!!!


 Dyplom "Dobra Spółdzielnia": pdf3

 

Leszczyna 2012

 leszczyna

8 lutego 2013r. nasza spółdzielnia otrzymała nagrodę "Leszczyna 2012" przyznaną przez Izbę Handlowo-Przemysłową, Starostę Rybnickiego i Burmistrza Czerwionki-Leszczyn.

Listy gratulacyjne:

 

 

Filar Spółdzielczości 2013

 filar2013

Na początku 2013r. nasza spółdzielnia została nominowana do prestiżowego tytułu Filar Spółdzielczości 2013

 

 

Medal z okazji 50-lecia nadania praw miejskich

 

 medal

We wrześniu 2012r. nasza spółdzielnia została uhonorowana przez Burmistrza Czerwionki-Leszczyn medalem 50-lecia uznania wybitnych zasług dla rozwoju Gminy i Miasta.


 

 

 

Symbol Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej 2012

 symbol2012

Nasza spółdzielnia otrzymała  nominację do tytułu Symbol Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej 2012. Szczegóły...

 

 

 

Złoty Laur 2009

 laur

 Dnia 1 października 2009 z okazji Śląskiego Dnia Budowlanych miało miejsce uroczyste wręczenie Złotych Laurów – najbardziej prestiżowego wyróżnienia Instytutu Gospodarki Nieruchomościami przyznanego już po raz drugi podmiotom, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju gospodarki nieruchomościami oraz podejmują przedsięwzięcia służące oszczędnością energii i ochronie środowiska. Złote Laury 2009 wręczone zostały przez Prezesa Zarządu Instytutu. Gospodarki Nieruchomościami- Pana Arkadiusza Borka oraz Dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – Panią Elżbietę Janiszewską –Kuropatwa.

Dyrektor Arkadiusz Borek gratulując nagrodzonym powiedział między innymi „ Złote Laury są uhonorowaniem pracy wielu osób, które na co dzień angażują się w rozwój gospodarki nieruchomościami, przyczyniając się do budowy oraz sprawnego funkcjonowania indywidualnych, jak również wspólnych dzieł- małych oraz większych, otaczających nas przecież z każdej strony. Rolą budowniczych jest stawianie budynków i obiektów, ale to co się później z nimi dzieje zależy od zarządzających nieruchomościami- od ich wysiłków i zaangażowania....”

Tą drogą pragniemy podziękować wszystkim, którzy wnieśli swój wkład i przyczynili się do osiągnięcia tego sukcesu.

 

 

 

Karolinka 2005

 karolinka

Rada Miejska w dniu 21 listopada 1997 roku podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia> honorowego wyróżnienia w postaci statuetki Karolinka za wybitne zasługi i osiągnięcia dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Statuetka przedstawia stylizowaną postać młodej dziewczyny w stroju śląskim, stojącej na bryle węgla. Począwszy od 1997 roku, corocznie Karolinką wyróżniane są zarówno osoby fizyczne jak i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju i rozsławienia gminy i miasta. 
W 2005r. to wyróżnianie otrzymała nasza spółdzielnia, zdjęcie z uroczystości wręczania poniżej:

 

 

 

Ornitologiczne Mistrzostwa Polski 2001

 
 wystawa

Podziękowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej "KARLIK" W Czerwionce-Leszczynach  za pomoc w zorganizowaniu 65 Ornitologicznych Mistrzostw Polski 2001

 

 

 

 

Karolinka 2005

 

8 lutego 2013r. nasza spółdzielnia otrzymała nagrodę "Leszczyna 2012" przyznaną przez Izbę Handlowo-Przemysłową, Starostę Rybnickiego i Burmistrza Czerwionki-Leszczyn.

Listy gratulacyjne:

 

Rozliczenie kosztów zużytego ciepła:

(kliknij obraz poniżej aby powiększyć)

metrona1A

metrona1

 

Terminy obrad Rady w 2014r.:

 

 

STYCZEŃ 2014

Prezydium Rady Nadzorczej - 10 I 2014 o godz. 16.30

Rada Nadzorcza - 24 I 2014 o godz. 16.30

LUTY 2014

Prezydium Rady Nadzorczej - 7 II o godz. 16.30

Rada Nadzorcza - 21 II o godz. 16.30